Ammoniumklorid

56kr300kr

Halidsalt som danner lysfølsomme forbindelser i kombinasjon med sølvnitrat. Ofte benyttet til saltprint.